Kurumsal

Sompo Japan Sigorta Yeni Hasar Yazılımıyla Hizmet Kalitesini Artırdı

Sompo Japan Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Uğur Özer, 2014 yılının ikinci yarısında yeni bir hasar yazılımını uygulamaya başladıklarını belirtti. Özer, bu yazılım sayesinde 2015 yılının başından itibaren gerek müşterilerin gerekse acentelerin artan hizmet kalitesini daha çok hissedeceğini ifade etti.
sharebutton

Sompo Japan Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Uğur Özer, sektörün en hızlı hasar ödeyen şirketlerinden biri olduklarını vurguladı. Hasar yönetiminde performans yönetimi odaklı bir iş modelleri olduğuna değinen Özer, belirlemiş oldukları temel performans göstergeleriyle hasar organizasyonunun tüm performansını ölçümleyebildiklerini söyledi.

Bu modelle koymuş oldukları temel hedeflere ulaşmada organizasyonun ne ölçüde başarılı olduğunu, hangi alanlarda gelişmeye ihtiyaç duyduğunu tespit edebildiklerini aktaran Özer, “Temel performans göstergelerimiz üç ana hedefe ulaşma konusunda bize yol gösteriyor. Maliyet yönetimi, müşteri memnuniyeti ve etkin süreç yönetimi. Bu üç alana odaklanarak eş zamanlı olarak tüm süreçlerimizdeki performansımızı en etkin şekilde yönetebilmeyi amaçlıyoruz. Bu iş yapış tarzının önemli bir farklılığımız olduğunu düşünüyorum. Bu tür bir iş modelini destekleyen bir teknolojik altyapınızın olması gerekiyor” diye konuştu.

Bu itibarla iki yıllık bir çalışmanın sonucunda 1 Haziran 2014 tarihinde I-CAP adındaki yeni hasar yazılımını tamamlayarak uygulamaya aldıkları bilgisini veren Özer, konu hakkında şunları söyledi: “Yeni yazılımımız sayesinde tüm hasar süreçlerinde tam bir entegrasyon sağlayarak tüm hasar süreçlerini doğru şekilde ölçümleyip analiz edebilir ve yönetebilir duruma geldik. 2014 yılının ikinci yarısında yeni yazılımımız uygulamaya konuldu. Bu süre zarfında yapılan ilave geliştirmeler ve eklemelerle birlikte 2015 yılının başından itibaren gerek müşterilerimiz gerekse acentelerimiz artan hizmet kalitemizi daha çok hissedebilecekler.”

‘YENİ YAZILIMLA OPERASYONEL YÜKLER MİNİMUM DÜZEYDE’

Yeni yazılımın en önemli faydasının dosya yöneticilerinin operasyonel yüklerini minimum düzeye indirerek hasar dosyası yönetiminde kaliteye odaklanmalarını sağlaması olduğunu dile getiren Özer, dolayısıyla hasar tutarının doğru bir şekilde tespit edilerek en kısa sürede ödenmesini sağladığına, böylece müşteri memnuniyetini de artırdığına dikkat çekti.

Uğur Özer sözlerine şöyle devam etti: “Hasar ihbarından başlayarak hasar süreciyle ilgili olarak gerek müşterilerimizin gerekse acentelerimizin bilgilendirilmesiyle süreç yönetiminde tam bir şeffaflık sağlandı. Web esaslı bir yazılım olması nedeniyle acentelerimizin sistemimize her noktadan ulaşmaları mümkün hale geldi. Hasar dosya yönetimi tamamen sanal dosya üzerinden evraksız olarak yönetilebilir oldu. Tüm hasar dosya inceleme ve onayları yine sistem üzerinden yapılabiliyor. Operasyonel verimliliğinin yanı sıra I-CAP, yönetsel karar alma ve uygulama konusunda da son derece esnek yapısıyla anlık izleme, raporlama ve analizlere imkan tanıyarak yönetsel kararların alınması ve uygulanmasında şirketimize hız kazandırdı.”

 ‘SOMPO GROUP’UN BİRİKİMİ EN ÖNEMLİ KAYNAKLARIMIZDAN’

Sompo Japan Sigorta’nın kurumsal işlerde; öncelikle KOBİ segmentinde acentelerine ürün içeriği, prim, operasyonel kolaylık ve gelir anlamında en uygun çözümleri sağlayan şirket olma hedefiyle çalışmaya başladığından bahseden Özer, büyüme oranlarına bakıldığında bu alanda çok önemli bir mesafe kaydederek büyük bir başarı elde ettiklerini belirtti. Bu alanda elde ettikleri başarılı sonuçlar ve tecrübeyle birlikte KOBİ üstü segmentlerde de çalışmaya başladıklarını aktaran Özer, “Doğru risk değerlendirmesi ve risk seçimi yapabilmek adına underwriting ve risk mühendisliği alanında, insan kaynağı, eğitim ve çeşitli yazılımlara yatırımlar yaptık. Oluşturduğumuz risk değerlendirme ve iş yapış modelini çeşitli reasürörlerle paylaşarak ek kapasite imkanları da yarattık” dedi.

Sompo Japan Sigorta’nın kurumsal işlerde de sektörün en güçlü şirketlerinin başında geldiğini kaydeden Özer, şirketin 2014 yılındaki büyümesinin yüzde 50’sinin kurumsal işlerden sağlandığı bilgisini verdi. Son derece güçlü bir reasürans programları olduğunun altını çizen Özer, “Her şeyden önce 2010 yılından bu yana içinde bulunduğumuz Sompo Group, dünyanın ikinci en büyük pazarında sektör lideri. Bu itibarla grubumuzun sigortacılık alanındaki birikimi ve gücü bizim en önemli kaynaklarımızdan biri” diye konuştu.