Kurumsal

Sompo Japan Sigorta Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Shinobu Arimoto: Japonya Oluşacak Zararları Karşılayabilecek Düzeyde

Japonya'da yaşanan felaketin, sigorta şirketlerine bilançosunun 13 milyar doları bulabileceğini belirten Arimoto, "Kamu ve özel sigorta şirketlerinin deprem riski için ayırdığı 29 milyar dolarlık rezerv, bu hasarın karşılanması için yeterli" dedi.
sharebutton

Japonya'da yaşanan depremin, sigorta sektöründe olası etkileri hakkında görüşlerini bildiren Sompo Japan Sigorta Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Shinobu Arimoto, Japonya'da biri bireysel diğeri kurumsal müşteriler olmak üzere iki tip deprem sigortası satıldığını söyledi. Bireysel deprem sigortasının yangın sigortası ile birlikte satıldığını ifade eden Arimoto, evlerin sigortalanma oranının son derece düşük olmasına dikkat çekti. Arimoto, "Yaşanan bu son depremde hasarın büyük olduğu iki bölgeden Miyagi'de deprem sigortası yaptırmış olanların oranı yaklaşık %30, Fukushima'da ise yaklaşık %15 düzeyindedir. Deprem teminatı, Türkiye'deki DASK kurumu ile benzer bir işlev gören Japon Deprem Sigortası Ltd.(Japan Earthquake Insurance Ltd.) adlı şirket tarafından sağlanmakta olup, özel sigorta şirketleri ise hasar bedelinin yaklaşık %20'sini karşılamaktadır.TOPLAM HASAR 200 MİLYAR DOLARI BULABİLİR

Japonya'da yaşanan deprem ve tsunami felaketinin yarattığı ekonomik kaybın 200 milyar doları bulacağını tahmin ettiklerini söyleyen Arimoto, sigorta açısından ele alındığında da 13 milyar doları bulan bir hasar beklediklerini kaydetti. Arimoto konuyla ilgili şunları söyledi: "Henüz tahmin etmek için çok erken olmakla birlikte, Japon hayat dışı Sigorta Derneği'ne (General Insurance Association of Japan) göre, bu depremden kaynaklanan toplam sigorta ödeme tutarı 13 milyar doları bulacak. Bununla birlikte kamu ve özel sigorta şirketlerinin deprem riski için ayırdığı 29 milyar dolarlık rezerv, bu hasarın karşılanması için gayet yeterlidir. Ayrıca Japonya'da oto sigortaları, genelde depremden kaynaklanan hasarları karşılamamaktadır. Ticari ve sınaî şirketlerin ise deprem sigortasına ek olarak kar kaybı sigortası da bulunmaktadır." Arimoto, sigorta şirketlerinin meydana gelen hasardan daha az etkileneceklerini söylerken bu tespitini şu nedenlerle açıkladı: "Depremden etkilenen bölgeler, Tokyo veya Osaka'ya göre sınai faaliyetlerin daha az olduğu bölgeler. Ayrıca sigorta şirketleri üzerlerindeki deprem riskinin büyük bölümünü reasürans yoluyla dağıtıyorlar. Deprem sigortası havuzunda yer alan şirketler ise risklerini sıkı bir şekilde kontrol edebiliyorlar."REASÜRANS PİYASALARINDAKİ KAYIP 10-15 MİLYAR DOLAR

Depremin reasürans piyasalarında yaratacağı kaybın 10-15 milyar dolar civarında olacağını belirten Arimoto, "Reasürans şirketlerinin finansal yapıları oldukça güçlü olduğundan ve kayıpları sınırlı olacağından, Türk ve dünya sigorta sektörüne bu olayın çok önemli bir etkisi olmayacaktır" dedi.JAPONYA'DA NÜKLEER TESİS SİGORTALARI

Japonya'da nükleer tesislerin sigortaları, Japon Nükleer Energy Sigorta Havuzu (The Japan Atomic Energy Insurance Pool) tarafından yapılmaktadır. Ancak bu havuz, deprem riskini karşılamıyor. Nükleer tesislerin deprem teminatıysa devlet tarafından karşılanmaktadır.DEPREMDEN ETKİLENENLERE ÖZEL UYGULAMALAR

Son olarak Japonya'daki sigorta şirketlerinin depremden etkilenen müşterilerine özel uygulamaları olduğunu söyleyen Arimoto, bu uygulamaları şöyle anlattı: "Japonya'daki sigorta şirketleri depremden etkilenen müşterilerine; sigorta poliçelerinin otomatik olarak devam ettirilmesi, prim ödemelerinin 6 ay ertelenmesi, ortak bir ekspertiz sistemi oluşturulması, hava fotoğrafları ile hasar tespit işlemleri, gibi birçok ek hizmet sunuyor."