Kurumsal

Mali Tablolar ve Denetim Raporları

2018 Yılı
Bilanço Kar Zarar
Tablosu
Nakit Akım
Tablosu
Özsermaye
Değişim Tablosu
Kar Dağıtım
Tablosu
Dipnot / Denetim
Raporları
1.Çeyrek PDF PDF PDF PDF - PDF
2. Çeyrek PDF PDF PDF PDF - PDF
3. Çeyrek PDF PDF PDF PDF - PDF
4. Çeyrek PDF PDF PDF PDF PDF PDF
2017 Yılı
Bilanço Kar Zarar
Tablosu
Nakit Akım
Tablosu
Özsermaye
Değişim Tablosu
Kar Dağıtım
Tablosu
Dipnot / Denetim
Raporları
1. Çeyrek PDF PDF PDF PDF - PDF
2.Çeyrek PDF PDF PDF PDF - PDF
3.Çeyrek PDF PDF PDF PDF - PDF
4. Çeyrek PDF PDF PDF PDF PDF PDF
2016 Yılı
Bilanço Kar Zarar
Tablosu
Nakit Akım
Tablosu
Özsermaye
Değişim Tablosu
Kar Dağıtım
Tablosu
Dipnot / Denetim
Raporları
1. Çeyrek PDF PDF PDF PDF - PDF
2. Çeyrek PDF PDF PDF PDF - PDF
3. Çeyrek PDF PDF PDF PDF - PDF
4. Çeyrek PDF PDF PDF PDF PDF PDF
2015 Yılı
Bilanço Kar Zarar
Tablosu
Nakit Akım
Tablosu
Özsermaye
Değişim Tablosu
Kar Dağıtım
Tablosu
Dipnot / Denetim
Raporları
1. Çeyrek PDF PDF PDF PDF - PDF
2. Çeyrek PDF PDF PDF PDF - PDF
3. Çeyrek PDF PDF PDF PDF - PDF
4. Çeyrek PDF PDF PDF PDF PDF PDF
2014 Yılı
Bilanço Kar Zarar
Tablosu
Nakit Akım
Tablosu
Özsermaye
Değişim Tablosu
Kar Dağıtım
Tablosu
Dipnot / Denetim
Raporları
1. Çeyrek PDF PDF PDF PDF - PDF
2.Çeyrek PDF PDF PDF PDF - PDF
3.Çeyrek PDF PDF PDF PDF - PDF
4.Çeyrek PDF PDF PDF PDF PDF PDF
2013 Yılı
Bilanço Kar Zarar
Tablosu
Nakit Akım
Tablosu
Özsermaye
Değişim Tablosu
Kar Dağıtım
Tablosu
Dipnot / Denetim
Raporları
1. Çeyrek PDF PDF PDF PDF - PDF
2. Çeyrek PDF PDF PDF PDF - PDF
3. Çeyrek PDF PDF PDF PDF - PDF
4. Çeyrek PDF PDF PDF PDF PDF PDF
2012 Yılı
Bilanço Kar Zarar
Tablosu
Nakit Akım
Tablosu
Özsermaye
Değişim Tablosu
Kar Dağıtım
Tablosu
Dipnot / Denetim
Raporları
1. Çeyrek PDF PDF PDF PDF - PDF
2. Çeyrek PDF PDF PDF PDF - PDF
3. Çeyrek PDF PDF PDF PDF - PDF
4. Çeyrek PDF PDF PDF PDF PDF PDF
2011 Yılı
Bilanço Kar Zarar
Tablosu
Nakit Akım
Tablosu
Özsermaye
Değişim Tablosu
Kar Dağıtım
Tablosu
Dipnot / Denetim
Raporları
1. Çeyrek PDF PDF PDF PDF - PDF
2. Çeyrek PDF PDF PDF PDF - PDF
3. Çeyrek PDF PDF PDF PDF - PDF
4. Çeyrek PDF PDF PDF PDF PDF PDF
2010 Yılı
Bilanço Kar Zarar
Tablosu
Nakit Akım
Tablosu
Özsermaye
Değişim Tablosu
Kar Dağıtım
Tablosu
Dipnot / Denetim
Raporları
1. Çeyrek PDF PDF PDF PDF - PDF
2. Çeyrek PDF PDF PDF PDF - -
3. Çeyrek PDF PDF PDF PDF - PDF
4. Çeyrek PDF PDF PDF PDF PDF PDF
2009 Yılı
Bilanço Kar Zarar
Tablosu
Nakit Akım
Tablosu
Özsermaye
Değişim Tablosu
Kar Dağıtım
Tablosu
Dipnot / Denetim
Raporları
1. Çeyrek PDF PDF PDF PDF - PDF
2. Çeyrek PDF PDF PDF PDF - PDF
3. Çeyrek PDF PDF PDF PDF - PDF
4. Çeyrek PDF PDF PDF PDF PDF PDF
2008 Yılı
Bilanço Kar Zarar
Tablosu
Nakit Akım
Tablosu
Özsermaye
Değişim Tablosu
Kar Dağıtım
Tablosu
Dipnot / Denetim
Raporları
1. Çeyrek PDF PDF PDF PDF - PDF
2. Çeyrek PDF PDF PDF PDF - PDF
3. Çeyrek PDF PDF PDF PDF - PDF
4. Çeyrek PDF PDF PDF PDF PDF PDF