Hasar İşlemleri

Vefat ve Sürekli Sakatlık

sharebutton

Vefat ve Sürekli Sakatlık Halinde

 • Bedeni hasarlara ilişkin ihbarlar Trafik Sigortası Genel Şartları’nın “C.5. TEBLİĞ VE İHBARLAR” başlıklı maddesinde belirtildiği üzere noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapılır.
 • Şirkete imza karşılığı ile elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir.
 • Hasara ilişkin gerekli tüm evrakları şirketimize teslim ediniz.
 • Aktüer tarafından tazminat hesabı yapılır.
 • Tespite ve kusur oranına göre ödenecek rakam belirlenir.
 • Varislerin hesap numarasına ödeme yapılır.


Hasar Ödemesi İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

Vefat Halinde

 • Onaylı trafik kazası tespit tutanağı
 • Onaylı vukuatlı nüfus aile kayıt örneği
 • Onaylı veraset ilamı
 • Onaylı vefat raporu
 • Vefat eden kişinin mesleği ve gelir belgesi
 • Mirasçıların banka hesap bilgileri
 • Mirasçıların T.C kimlik numarası


Sürekli Sakatlık Halinde

 • Kaza zaptı
 • Tam teşekküllü hastaneden alınacak işgücü kayıp oranını gösterir heyet raporu
 • Hastane fatura ve makbuzları

Yukarıdaki evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.