Hasar İşlemleri

Değer Kaybı Hasarları

sharebutton

Değer Kaybı Talepleri

 • Değer kaybı hasar ihbarları eksik evrak söz konusu olmayacak şekilde hasarevrak@sompojapan.com.tr e-posta adresine yapılabilir.
 • Değer kaybı hasarlarına ilişkin ihbarlar Trafik Sigortası Genel Şartları’nın “C.5. TEBLİĞ VE İHBARLAR” başlıklı maddesinde belirtildiği üzere noter eliyle veya taahhütlü mektupla da yapılır.
 • Şirkete imza karşılığı ile elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler taahhütlü mektup hükmündedir.
 • Hasar talebine ilişkin gerekli tüm evrakları şirketimize teslim ediniz.

*Hazine Müsteşarlığının 2015/34 sayılı Ekspertiz Ücret Tarifesine İlişkin Genelgesi uyarınca “Değer kaybı ile ilgili ekspertiz ücreti, değer kaybını talep eden/edenler tarafından ödenir.”

Değer Kaybı başvurularında şirketimiz tarafından da eksper ataması yapılmaktadır.

Hasar Ödemesi İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

 • Değer Kaybı talep edilen araca ilişkin hasar ekspertiz raporu
 • İlgili hasar fotoğrafları
 • Anlaşmalı kaza tespit tutanağı
 • Zarar gören aracın ruhsat fotokopisi
 • Sigortalı araç sürücüsünün sürücü belgesi fotokopisi
 • Mağdur banka hesap bilgileri
 • Mağdura ait T.C kimlik numarası/vergi numarası
 • Sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
 • Yukarıdaki evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.